GDPR - Confidentiality

Vi er meget glade for, at du har vist interesse for vores virksomhed. Databeskyttelse er af særlig høj prioritet for ledelsen af Danrec A/S. Brugen af Danrec A/S’ internetsider er mulig uden angivelse af personoplysninger; men hvis en registreret ønsker at bruge særlige virksomhedstjenester via vores hjemmeside, kan behandling af personoplysninger blive nødvendig. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig, og der ikke er lovmæssigt grundlag for en sådan behandling, indhenter vi som udgangspunkt samtykke fra den registrerede.

Behandling af personoplysninger, såsom navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer på en registreret, skal altid være i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og i overensstemmelse med den landespecifikke databeskyttelse gældende regler for Danrec A/S. Ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring vil vores virksomhed gerne informere offentligheden om arten, omfanget og formålet med de personoplysninger, vi indsamler, bruger og behandler. Endvidere informeres de registrerede ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring om de rettigheder, som de er berettiget til.

Som dataansvarlig har Danrec A/S implementeret adskillige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den mest fuldstændige beskyttelse af personoplysninger, der behandles via denne hjemmeside. Internet-baserede datatransmissioner kan dog i princippet have sikkerhedshuller, så absolut beskyttelse kan muligvis ikke garanteres. Af denne grund kan enhver registreret frit overføre personoplysninger til os via alternative midler, f.eks. telefonisk.

1. DEFINITIONER

Danrec A/S’ databeskyttelseserklæring er baseret på de termer, som den europæiske lovgiver bruger til vedtagelse af den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Vores databeskyttelseserklæring skal være læselig og forståelig for offentligheden, såvel som vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette vil vi gerne først forklare den anvendte terminologi. , I denne databeskyttelseserklæring bruger vi blandt andet følgende udtryk: ,

a) Personlige data

Personoplysninger betyder enhver information vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person (“den registrerede”). En identificerbar fysisk person er en person, der kan identificeres, direkte eller indirekte, især ved henvisning til en identifikator såsom et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online identifikator eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, den fysiske persons genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet. ,

b) Den registrerede

Den registrerede er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den dataansvarlige, der er ansvarlig for behandlingen. ,

c) Behandling

Behandling er enhver operation eller et sæt af operationer, der udføres på personoplysninger eller på sæt af personoplysninger, uanset om det sker ved hjælp af automatiserede midler, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller ændring, genfinding, konsultation, brug, offentliggørelse ved transmission, formidling eller på anden måde tilgængeliggørelse, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller ødelæggelse. ,

d) Begrænsning af behandling

Begrænsning af behandling er mærkning af opbevarede personoplysninger med det formål at begrænse deres behandling i fremtiden. ,

e) Profilering

Profilering betyder enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i brugen af personoplysninger til at vurdere visse personlige aspekter vedrørende en fysisk person, især for at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den pågældende fysiske persons præstationer på arbejdet, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer , interesser, pålidelighed, adfærd, placering eller bevægelser. ,

f) Pseudonymisering

Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en bestemt registreret uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at sådanne yderligere oplysninger opbevares adskilt og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre at personoplysningerne ikke henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person. ,

g) Dataansvarlig eller dataansvarlig ansvarlig for behandlingen

Den dataansvarlige eller den dataansvarlige, der er ansvarlig for behandlingen, er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, agentur eller andet organ, som alene eller sammen med andre bestemmer formålene med og midlerne til behandlingen af personoplysninger; hvis formålene og midlerne til en sådan behandling er bestemt af EU- eller medlemsstatslovgivningen, kan den dataansvarlige eller de specifikke kriterier for dennes udnævnelse være fastsat i EU- eller medlemsstatslovgivningen. ,

h) Processor

Databehandler er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, som behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige. ,

i) Modtager

Modtager er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller et andet organ, som personoplysningerne videregives til, uanset om det er tredjepart eller ej. Offentlige myndigheder, der kan modtage personoplysninger inden for rammerne af en bestemt undersøgelse i overensstemmelse med EU- eller medlemsstatslovgivningen, betragtes dog ikke som modtagere. disse offentlige myndigheders behandling af disse data skal være i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler i overensstemmelse med formålene med behandlingen. ,

j) Tredjepart

Tredjemand er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller organ, bortset fra den registrerede, den dataansvarlige, databehandleren og personer, som under den dataansvarliges eller databehandlerens direkte myndighed er bemyndiget til at behandle personoplysninger. ,

k) Samtykke

Samtykke fra den registrerede er enhver frit givet, specifik, informeret og utvetydig tilkendegivelse af den registreredes ønsker, hvorved han eller hun ved en erklæring eller ved en klar bekræftende handling giver samtykke til behandlingen af personoplysninger vedrørende ham eller hende. . ,

2. CONTROLLERENS NAVN OG ADRESSE

Dataansvarlig i forbindelse med den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), andre databeskyttelseslove, der gælder i EU-medlemsstater og andre bestemmelser relateret til databeskyttelse, er:

Danrec A/S
Vandværksvej 5
7470 Karup
Danmark

Telefon: 004597100200
E- mail: danrec@danrec.dk
Hjemmeside: www.danrec.dk

3. COOKIES

Danrec A/S’ internetsider bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes i et computersystem via en internetbrowser.

Mange internetsider og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-id. Et cookie-id er en unik identifikator for cookien. Den består af en tegnstreng, hvorigennem internetsider og servere kan tildeles den specifikke internetbrowser, hvori cookien blev gemt. Dette gør det muligt for besøgte internetsider og servere at differentiere den individuelle browser for det pågældende emne fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En specifik internetbrowser kan genkendes og identificeres ved hjælp af det unikke cookie-id.

Gennem brug af cookies kan Danrec A/S give brugerne af denne hjemmeside mere brugervenlige tjenester, som ikke ville være mulige uden cookie-indstillingen.

Ved hjælp af en cookie kan informationer og tilbud på vores hjemmeside optimeres med brugeren i tankerne. Cookies giver os, som tidligere nævnt, mulighed for at genkende vores hjemmesidebrugere. Formålet med denne anerkendelse er at gøre det nemmere for brugerne at bruge vores hjemmeside. Den hjemmesidebruger, der anvender cookies, skal fx ikke indtaste adgangsdata hver gang hjemmesiden tilgås, fordi denne overtages af hjemmesiden, og cookien gemmes dermed på brugerens computersystem. Et andet eksempel er cookien af en indkøbskurv i en onlinebutik. Netbutikken husker de artikler, som en kunde har lagt i den virtuelle indkøbskurv via en cookie.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies gennem vores hjemmeside ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser, og kan således permanent nægte indstilling af cookies. Desuden kan allerede indstillede cookies til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle populære internetbrowsere. Hvis den registrerede deaktiverer indstillingen af cookies i den anvendte internetbrowser, er det muligvis ikke alle funktioner på vores hjemmeside, der er helt brugbare.

4. INDSAMLING AF GENERELLE DATA OG OPLYSNINGER

Danrec A/S’s hjemmeside indsamler en række generelle data og informationer, når en registreret eller et automatiseret system ringer til hjemmesiden. Disse generelle data og informationer gemmes i serverens logfiler. Indsamlet kan være (1) de anvendte browsertyper og -versioner, (2) operativsystemet, der bruges af adgangssystemet, (3) webstedet, hvorfra et adgangssystem når vores websted (såkaldte henvisninger), (4) underordnet -websteder, (5) datoen og tidspunktet for adgang til webstedet, (6) en internetprotokoladresse (IP-adresse), (7) internetudbyderen af adgangssystemet og (8) andre lignende data og oplysninger, der kan blive brugt i tilfælde af angreb på vores informationsteknologiske systemer.

Ved brug af disse generelle data og informationer drager Danrec A/S ingen konklusioner om den registrerede. Disse oplysninger er snarere nødvendige for at (1) levere indholdet af vores hjemmeside korrekt, (2) optimere indholdet af vores hjemmeside såvel som dets annoncering, (3) sikre den langsigtede levedygtighed af vores informationsteknologisystemer og hjemmesideteknologi , og (4) give de retshåndhævende myndigheder de nødvendige oplysninger til strafferetlig forfølgning i tilfælde af et cyberangreb. Derfor analyserer Danrec A/S anonymt indsamlede data og informationer statistisk med det formål at øge databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed og sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de persondata, vi behandler. De anonyme data i serverlogfilerne opbevares adskilt fra alle personlige data leveret af en registreret.

5. KONTAKTMULIGHED VIA HJEMMESIDE

Hjemmesiden for Danrec A/S indeholder information, der muliggør en hurtig elektronisk kontakt til vores virksomhed, samt direkte kommunikation med os, som også omfatter en generel adresse på den såkaldte elektroniske post (e-mailadresse). Hvis en registreret kontakter den dataansvarlige via e-mail eller via en kontaktformular, gemmes de personoplysninger, som den registrerede sender automatisk. Sådanne personoplysninger, der overføres på frivillig basis af en registreret til den dataansvarlige, opbevares med det formål at behandle eller kontakte den registrerede. Der er ingen overførsel af disse personlige data til tredjeparter.

6. RUTINELIG SLETTNING OG BLOKERING AF PERSONDATA

Den dataansvarlige skal kun behandle og opbevare den registreredes personoplysninger i den periode, der er nødvendig for at opnå formålet med opbevaringen, eller i det omfang dette er tilladt af den europæiske lovgiver eller andre lovgivere i love eller regler, som den dataansvarlige er underlagt. til.

Hvis opbevaringsformålet ikke er relevant, eller hvis en opbevaringsperiode foreskrevet af den europæiske lovgiver eller en anden kompetent lovgiver udløber, blokeres eller slettes personoplysningerne rutinemæssigt i overensstemmelse med lovkrav.

7. DATAEMNETS RETTIGHEDER

a) Ret til bekræftelse

Hvert registreret har den ret, som den europæiske lovgiver har givet til at få bekræftet fra den registeransvarlige, om personoplysninger om vedkommende behandles eller ej. Hvis en registreret ønsker at benytte sig af denne ret til bekræftelse, kan vedkommende til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den dataansvarlige.

b) Ret til indsigt

Hvert registreret har den ret, som den europæiske lovgiver har givet til at indhente gratis information fra den dataansvarlige om hans eller hendes personlige data, der er lagret til enhver tid, og en kopi af disse oplysninger. Desuden giver de europæiske direktiver og forordninger den registrerede adgang til følgende oplysninger:

 • formålene med behandlingen;
 • de pågældende kategorier af personoplysninger;
 • de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til, især modtagere i tredjelande eller internationale organisationer
 • hvor det er muligt, den påtænkte periode, i hvilken personoplysningerne vil blive opbevaret, eller, hvis det ikke er muligt, de kriterier, der er brugt til at bestemme denne periode
 • eksistensen af retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandlingen af personoplysninger vedrørende den registrerede eller til at gøre indsigelse mod en sådan behandling;
 • eksistensen af retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed;
 • hvis personoplysningerne ikke indsamles fra den registrerede, enhver tilgængelig information om deres kilde;
 • eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR og, i det mindste i disse tilfælde, meningsfuld information om den involverede logik, samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede.Derudover skal den registrerede have ret til at få oplysninger om, hvorvidt personoplysninger overføres til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis dette er tilfældet, har den registrerede ret til at blive informeret om passende sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med overførslen.

Hvis en registreret ønsker at benytte sig af denne ret til indsigt, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den dataansvarlige.

c) Ret til berigtigelse

Hvert registreret har den ret, som den europæiske lovgiver har givet, til uden unødig forsinkelse at få berigtigelse af unøjagtige personoplysninger om ham eller hende fra den registeransvarlige. Den registrerede har under hensyntagen til formålene med behandlingen ret til at få ufuldstændige personoplysninger udfyldt, herunder ved at afgive en supplerende erklæring.

Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret til berigtigelse, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den dataansvarlige.

d) Ret til sletning (Ret til at blive glemt)

Hvert registreret har ret tildelt af den europæiske lovgiver til at få slettet personoplysninger om ham eller hende fra den registeransvarlige uden unødig forsinkelse, og den registeransvarlige har pligt til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis en af følgende grunde gælder, så længe behandlingen ikke er nødvendig:

 • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige i forhold til de formål, hvortil de er indsamlet eller på anden måde behandlet.
 • Den registrerede trækker det samtykke tilbage, som behandlingen er baseret på i henhold til GDPRs artikel 6, stk. 1, litra a), eller GDPRs artikel 9, stk. til forarbejdningen.
 • Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, og der er ingen tvingende legitime grunde til behandlingen, eller den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 2, i GDPR.
 • Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.
 • Personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse i EU- eller medlemsstatsret, som den dataansvarlige er underlagt.
 • Personoplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med udbuddet af informationssamfundstjenester som omhandlet i artikel 8, stk. 1, i GDPR.
  Hvis en af de førnævnte årsager gør sig gældende, og en registreret ønsker at anmode om sletning af personoplysninger, der er opbevaret af Danrec A/S, kan vedkommende til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den dataansvarlige. En medarbejder i Danrec A/S skal straks sikre, at anmodningen om sletning efterkommes straks.

Hvis den registeransvarlige har offentliggjort personoplysninger og er forpligtet i henhold til artikel 17, stk. 1, til at slette personoplysningerne, skal den registeransvarlige under hensyntagen til tilgængelig teknologi og omkostningerne ved implementeringen tage rimelige skridt, herunder tekniske foranstaltninger, for at informere andre registeransvarlige, der behandler de personoplysninger, som den registrerede har anmodet om at få slettet af sådanne registeransvarlige af eventuelle links til eller kopiering eller replikering af disse personoplysninger, såfremt behandling ikke er påkrævet. En medarbejder i Danrec A/S sørger for de nødvendige foranstaltninger i de enkelte tilfælde.

e) Ret til begrænsning af behandlingen

Hvert registreret har den ret, der er givet af den europæiske lovgiver, til fra den registeransvarlige at få begrænsning af behandlingen, hvor et af følgende gælder:

 • Nøjagtigheden af personoplysningerne bestrides af den registrerede i en periode, der gør det muligt for den registeransvarlige at verificere nøjagtigheden af personoplysningerne.
 • Behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om begrænsning af deres brug.
 • Den dataansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne til formålet med behandlingen, men de er påkrævet af den registrerede for at etablere, udøve eller forsvare retskrav.
 • Den registrerede har gjort indsigelse mod behandling i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR i afventning af verifikationen af, om den registeransvarliges legitime grunde tilsidesætter den registreredes.
  Hvis en af de førnævnte betingelser er opfyldt, og en registreret ønsker at anmode om begrænsning af behandlingen af personoplysninger, der opbevares af Danrec A/S, kan vedkommende til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den dataansvarlige. Den ansatte i Danrec A/S sørger for begrænsningen af behandlingen.

f) Ret til dataportabilitet

Hvert registreret har den ret, der er givet af den europæiske lovgiver, til at modtage de personoplysninger om ham eller hende, som blev givet til en registeransvarlig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Han eller hun har ret til at videregive disse data til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er udleveret til, så længe behandlingen er baseret på samtykke i henhold til pkt. (a) i artikel 6, stk. 1, i GDPR eller pkt (a) i artikel 9, stk. 2, i GDPR, eller på en kontrakt i henhold til pkt b) i artikel 6, stk. 1, i GDPR, og behandlingen udføres med automatiserede midler, så længe behandlingen ikke er nødvendig for udførelsen af en opgave, der udføres i offentlighedens interesse eller under udøvelsen af offentlig myndighed overdraget til controlleren.

Endvidere skal den registrerede, når han eller hun udøver sin ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20, stk. 1, i GDPR, have ret til at få personoplysninger overført direkte fra én dataansvarlig til en anden, hvor det er teknisk muligt, og når det ikke gør det. påvirke andres rettigheder og friheder negativt.

For at gøre retten til dataportabilitet gældende, kan den registrerede til enhver tid kontakte enhver medarbejder i Danrec A/S.

g) Ret til at gøre indsigelse

Hvert registreret skal have den ret, som den europæiske lovgiver har tildelt, til på et hvilket som helst tidspunkt at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om ham eller hende af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation, som er baseret på pkt. (e) eller (f) i artikel 6, stk. 1, i GDPR. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.Danrec A/S behandler ikke længere personoplysningerne i tilfælde af indsigelse, medmindre vi kan påvise tungtvejende legitime grunde for behandlingen, der tilsidesætter den registreredes interesser, rettigheder og friheder, eller for etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav.

Såfremt Danrec A/S behandler personoplysninger til direkte markedsføringsformål, har den registrerede til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedrørende ham eller hende til sådan markedsføring. Dette gælder profilering i det omfang, det er relateret til sådan direkte markedsføring. Hvis den registrerede gør indsigelse mod Danrec A/S mod behandlingen til direkte markedsføringsformål, vil Danrec A/S ikke længere behandle personoplysningerne til disse formål.

Derudover har den registrerede ret til af grunde, der vedrører dennes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedrørende ham eller hende af Danrec A/S til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål iht. Artikel 89, stk. 1, i GDPR, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave, der udføres af hensyn til offentlighedens interesse.

For at udøve retten til at gøre indsigelse kan den registrerede kontakte enhver medarbejder i Danrec A/S. Derudover er den registrerede frit stillet i forbindelse med brugen af informationssamfundstjenester, og uanset direktiv 2002/58/EF, til at bruge sin ret til at gøre indsigelse ved hjælp af automatiske midler ved hjælp af tekniske specifikationer.

h) Automatiseret individuel beslutningstagning, herunder profilering

Hvert registreret skal have den ret, som den europæiske lovgiver har givet til ikke at blive underlagt en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, som har retsvirkninger for ham eller hende eller på lignende måde påvirker ham eller hende væsentligt, så længe afgørelsen (1) ikke er nødvendig for at indgå eller udføre en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig, eller (2) ikke er godkendt af EU- eller medlemsstatslovgivningen, som den dataansvarlige er underlagt, og som også gælder nedsætte passende foranstaltninger til at beskytte den registreredes rettigheder og friheder og legitime interesser, eller (3) ikke er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke.

Hvis afgørelsen (1) er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig, eller (2) den er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke, skal Danrec A/S gennemføre passende foranstaltninger til at beskytte den registreredes rettigheder og friheder og legitime interesser, i det mindste retten til at opnå menneskelig indgriben fra den dataansvarliges side, til at give udtryk for sit synspunkt og anfægte afgørelsen.

Hvis den registrerede ønsker at udøve rettighederne vedrørende automatiseret individuel beslutningstagning, kan vedkommende til enhver tid kontakte enhver medarbejder i Danrec A/S.

i) Ret til at trække samtykke til databeskyttelse tilbage

Hvert registreret har til enhver tid den ret, som den europæiske lovgiver giver, til at trække sit samtykke til behandling af hans eller hendes personoplysninger tilbage.

Hvis den registrerede ønsker at udøve retten til at trække samtykket tilbage, kan vedkommende til enhver tid kontakte enhver medarbejder i Danrec A/S.

8. BESTEMMELSER OM DATABESKYTTELSE OM ANVENDELSE OG BRUG AF GOOGLE ANALYTICS (Med ANONYMISERINGSFUNKTION)

På denne hjemmeside har controlleren integreret komponenten af Google Analytics (med anonymiseringsfunktionen). Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er indsamling, indsamling og analyse af data om adfærd hos besøgende på websteder. En webanalysetjeneste indsamler blandt andet data om den hjemmeside, som en person er kommet fra (den såkaldte referrer), hvilke undersider der blev besøgt, eller hvor ofte og i hvilken varighed en underside blev set. Webanalyse bruges hovedsageligt til optimering af en hjemmeside og til at udføre en cost-benefit analyse af internetannoncering.

Operatøren af Google Analytics-komponenten er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Til webanalyse gennem Google Analytics bruger controlleren applikationen “_gat. _anonymizeIp”. Ved hjælp af denne applikation forkortes IP-adressen på den registreredes internetforbindelse af Google og anonymiseres, når man får adgang til vores websteder fra en medlemsstat i Den Europæiske Union eller en anden kontraherende stat til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere trafikken på vores hjemmeside. Google bruger de indsamlede data og informationer, blandt andet til at evaluere brugen af vores hjemmeside og til at levere online rapporter, som viser aktiviteterne på vores hjemmesider, og til at levere andre tjenester vedrørende brugen af vores hjemmeside for os.

Google Analytics placerer en cookie på den registreredes informationsteknologisystem. Definitionen af cookies er forklaret ovenfor. Med indstillingen af cookien er Google i stand til at analysere brugen af vores hjemmeside. Ved hvert opkald til en af de individuelle sider på denne internetside, som drives af den registeransvarlige, og hvori en Google Analytics-komponent er integreret, vil internetbrowseren på den registreredes informationsteknologisystem automatisk sende data via Google Analytics-komponent med henblik på online annoncering og afregning af provision til Google. I løbet af denne tekniske procedure får virksomheden Google kendskab til personlige oplysninger, såsom den registreredes IP-adresse, som blandt andet tjener Google til at forstå oprindelsen af besøgende og klik og efterfølgende oprette kommissionsafregninger.

Cookien bruges til at gemme personlige oplysninger, såsom adgangstidspunktet, det sted, hvorfra adgangen blev foretaget, og hyppigheden af besøg på vores hjemmeside af den registrerede. Med hvert besøg på vores websted vil sådanne personlige data, herunder IP-adressen på internetadgangen, der bruges af den registrerede, blive overført til Google i USA. Disse personlige data opbevares af Google i USA. Google kan videregive disse personlige data indsamlet gennem den tekniske procedure til tredjeparter.

Den registrerede kan, som nævnt ovenfor, til enhver tid forhindre indstilling af cookies via vores hjemmeside ved hjælp af en tilsvarende justering af den anvendte webbrowser og dermed permanent afvise indstilling af cookies. En sådan justering af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google Analytics i at sætte en cookie på den registreredes informationsteknologisystem. Derudover kan cookies, der allerede er i brug af Google Analytics, til enhver tid slettes via en webbrowser eller andre softwareprogrammer.

Derudover har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod en indsamling af data, der er genereret af Google Analytics, som er relateret til brugen af denne hjemmeside, samt Googles behandling af disse data og mulighed for at udelukke enhver sådan . Til dette formål skal den registrerede downloade en browser-add-on under linket https://tools.google.com/dlpage/gaoptout og installere den. Denne browser-add-on fortæller Google Analytics gennem en JavaScript, at data og information om besøg på internetsider ikke må overføres til Google Analytics. Installationen af browsertilføjelserne betragtes som en indsigelse af Google. Hvis den registreredes informationsteknologisystem senere slettes, formateres eller nyinstalleres, skal den registrerede geninstallere browsertilføjelserne for at deaktivere Google Analytics. Hvis browsertilføjelsen blev afinstalleret af den registrerede eller enhver anden person, der kan henføres til deres kompetenceområde, eller er deaktiveret, er det muligt at udføre geninstallationen eller genaktiveringen af browsertilføjelserne.

Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelsesbestemmelser fra Google kan hentes under https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/ og under http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics er yderligere forklaret under følgende link https://www.google.com/analytics/ .

9. BESTEMMELSER OM DATABESKYTTELSE OM ANVENDELSE OG BRUG AF GOOGLE-ADWORDS

På denne hjemmeside har controlleren integreret Google AdWords. Google AdWords er en tjeneste til internetannoncering, der giver annoncøren mulighed for at placere annoncer i Googles søgemaskineresultater og Googles annonceringsnetværk. Google AdWords giver en annoncør mulighed for at foruddefinere specifikke søgeord, ved hjælp af hvilke en annonce i Googles søgeresultater først derefter vises, når brugeren bruger søgemaskinen til at hente et søgeordsrelevant søgeresultat. I Google Advertising Network distribueres annoncerne på relevante websider ved hjælp af en automatisk algoritme, under hensyntagen til de tidligere definerede søgeord.

Driftsselskabet for Google AdWords er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google AdWords er promoveringen af vores hjemmeside ved at inkludere relevant annoncering på tredjeparters hjemmesider og i søgemaskinens resultater for søgemaskinen Google og en indsættelse af tredjepartsannoncering på vores hjemmeside.

Hvis en registreret kommer til vores hjemmeside via en Google-annonce, gemmes en konverteringscookie på den registreredes informationsteknologisystem gennem Google. Definitionen af cookies er forklaret ovenfor. En konverteringscookie mister sin gyldighed efter 30 dage og bruges ikke til at identificere den registrerede. Hvis cookien ikke er udløbet, bruges konverteringscookien til at kontrollere, om visse undersider, f.eks. indkøbskurven fra et netbutiksystem, er blevet kaldt frem på vores hjemmeside. Gennem konverteringscookien kan både Google og den registeransvarlige forstå, om en person, der nåede frem til en AdWords-annonce på vores hjemmeside, genererede salg, det vil sige udførte eller annullere et salg af varer.

De data og informationer, der indsamles ved brug af konverteringscookien, bruges af Google til at oprette besøgsstatistik for vores hjemmeside. Disse besøgsstatistikker bruges til at bestemme det samlede antal brugere, der er blevet vist gennem AdWords-annoncer, for at konstatere succes eller fiasko for hver AdWords-annonce og for at optimere vores AdWords-annoncer i fremtiden. Hverken vores virksomhed eller andre Google AdWords-annoncører modtager oplysninger fra Google, der kan identificere det registrerede.

Konverteringscookien gemmer personlige oplysninger, fx de internetsider, som den registrerede besøger. Hver gang vi besøger vores internetsider, overføres personlige data, herunder IP-adressen på internetadgangen, der bruges af den registrerede, til Google i USA. Disse personlige data opbevares af Google i USA. Google kan videregive disse personlige data indsamlet gennem den tekniske procedure til tredjeparter.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies på vores hjemmeside, som anført ovenfor, ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent afvise indstilling af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at placere en konverteringscookie på den registreredes informationsteknologisystem. Derudover kan en cookie sat af Google AdWords til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Den registrerede har mulighed for at gøre indsigelse mod den interessebaserede annonce fra Google. Derfor skal den registrerede tilgå fra hver af de browsere, der bruger linket www.google.de/settings/ads og indstille de ønskede indstillinger.

Yderligere oplysninger og Googles gældende databeskyttelsesbestemmelser kan hentes under https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/ .

10. JURIDISK GRUNDLAG FOR BEHANDLING

Kunst. 6, stk. 1 litra. en GDPR fungerer som det juridiske grundlag for behandlingsoperationer, som vi indhenter samtykke til til et bestemt behandlingsformål. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, som det f.eks. er tilfældet, når behandlinger er nødvendige for levering af varer eller for at yde en anden tjenesteydelse, sker behandlingen. baseret på artikel 6, stk. b GDPR. Det samme gælder sådanne behandlinger, som er nødvendige for at udføre prækontraktuelle foranstaltninger, for eksempel i tilfælde af forespørgsler vedrørende vores produkter eller tjenester. Er vores virksomhed underlagt en juridisk forpligtelse, hvorved behandling af personoplysninger er påkrævet, såsom for opfyldelse af skatteforpligtelser, er behandlingen baseret på art. 6, stk. 1 litra. c GDPR. I sjældne tilfælde kan behandling af personoplysninger være nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser. Dette vil for eksempel være tilfældet, hvis en besøgende kom til skade i vores virksomhed, og hans navn, alder, sygesikringsdata eller andre vitale oplysninger skulle videregives til en læge, hospital eller anden tredjepart. Så ville behandlingen være baseret på art. 6, stk. 1 litra. d GDPR. Endelig kunne behandlinger baseres på artikel 6, stk. 1, litra. f GDPR. Dette retsgrundlag anvendes til behandlinger, der ikke er omfattet af nogen af de ovennævnte juridiske grunde, hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til de legitime interesser, der forfølges af vores virksomhed eller af en tredjepart, undtagen hvor sådanne interesser tilsidesættes af interesserne eller den registreredes grundlæggende rettigheder og friheder, som kræver beskyttelse af personoplysninger. Sådanne behandlinger er særligt tilladte, fordi de er blevet specifikt nævnt af den europæiske lovgiver. Han mente, at en legitim interesse kunne antages, hvis den registrerede er klient hos den dataansvarlige (betragtning 47, sætning 2 GDPR).

11. DE LEGITIME INTERESSER, SOM FORFØLGES AF CONTROLLEREN ELLER AF EN TREDJEPART

Hvor behandlingen af personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. f GDPR er vores legitime interesse at udføre vores forretning til fordel for alle vores medarbejderes og aktionærers velbefindende.

12. PERIODE, FOR HVILKEN PERSONOPLYSNINGER BLEV GEMMEDE

Kriterierne, der bruges til at bestemme perioden for opbevaring af personoplysninger, er den respektive lovbestemte opbevaringsperiode. Efter udløbet af denne periode slettes de tilsvarende data rutinemæssigt, så længe det ikke længere er nødvendigt for opfyldelse af kontrakten eller iværksættelse af en kontrakt.

13. UDVIKLING AF PERSONOPLYSNINGER SOM LOVBESTEMMET ELLER KONTRAKTSKRAV;

Vi præciserer, at udlevering af personoplysninger delvist er lovpligtigt (f.eks. skatteregler) eller også kan følge af kontraktlige bestemmelser (f.eks. oplysninger om kontraktpartneren). Nogle gange kan det være nødvendigt at indgå en kontrakt om, at den registrerede giver os personoplysninger, som efterfølgende skal behandles af os. Den registrerede er for eksempel forpligtet til at give os personoplysninger, når vores virksomhed underskriver en kontrakt med ham eller hende. Manglende udlevering af personoplysningerne ville have den konsekvens, at kontrakten med den registrerede ikke kunne indgås. Inden personoplysninger afgives af den registrerede, skal den registrerede kontakte enhver medarbejder. Medarbejderen afklarer over for den registrerede, om udleveringen af personoplysningerne er påkrævet ved lov eller kontrakt eller er nødvendig for indgåelse af kontrakten, om der er pligt til at udlevere personoplysningerne og konsekvenserne af manglende udlevering af personoplysningerne. data.

14. EKSISTERENS AF AUTOMATISK BESLUTNINGSTAGELSE

Som ansvarlig virksomhed anvender vi ikke automatisk beslutningstagning eller profilering.

Denne privatlivspolitik er blevet genereret af Privacy Policy Generator fra den tyske sammenslutning for databeskyttelse , der blev udviklet i samarbejde med Privacy Lawyers fra WILDE BEUGER SOLMECKE, Köln.